ရန်ကုန်၊ ဩဂုတ် ၂၇ - ပညာရေး သုတေသန၊ စီမံကိန်းနှင့် လေ့ ကျင့်ရေး ဥပဒေကြမ်းနှင့်ပတ် သက်ပြီး ပြည်သူ့လွှတ်တော်နှင့် အမျိုးသားလွှတ်တော်တို့သဘော ထားကွဲလွဲနေသည့် အချက်ငါး ချက်ကို ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် တွင် ပြန်လည်ဆွေးနွေးမည်ဖြစ် ကြောင်း သိရသည်။ပြည်သူ့လွှတ်တော်တွင် စတင် ဆွေးနွေးပြီး အမျိုးသားလွှတ် တော်သို့ပေးပို့ခဲ့သော ပညာရေး သုတေသနစီမံကိန်းနှင့်လေ့ကျင့် ရေးဥပဒေကြမ်းကို အမျိုးသား လွှတ်တော်တွင် ဆွေးနွေးပြီးပြည် သူ့လွှတ်တော်သို့ ပြန်လည်ပေးပို့ လာရာ ပြင်ဆင်ချက်အဆိုတင် သွင်းလိုရန်အတွက် တောင်းခံခဲ့ သော်လည်း အဆိုတင်သွင်းသည့် လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များမရှိ သည့်အတွက် ဥပဒေကြမ်းကော်မ တီ၊ နိုင်ငံသားများ၏ မူလအခွင့် အရေးဆိုင်ရာကော်မတီ၊ ပညာ ရေးမြှင့်တင်မှုကော်မတီနှင့်သက် ဆိုင်ရာဌာနများမှ ပြန်လည်စိစစ်ခဲ့ ကြောင်း ယခုလ၂၇ရက်က ကျင်း ပသောပြည်သူ့လွှတ်တော်အစည်း အဝေးမှသိရသည်။

ပြည်သူ့လွှတ်တော်တွင်ပြန် လည်စိစစ်မှုများအရ အမျိုး သားလွှတ်တော်ကပြင်ဆင်သည့် အချက်၂၀ကို သဘောတူသင့် ကြောင်း၊ ထပ်မံပြင်ဆင်ချက်သုံး ချက်နှင့် ပြည်သူ့လွှတ်တော်၏ ယခင်အတည်ပြုချက်များအတိုင်း ထားရှိရမည့် အချက်နှစ်ချက်ရှိ ကြောင်း ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥပဒေ ကြမ်းကော်မတီကတင်ပြခဲ့သည်။
ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနအနေ ဖြင့် ပြည်သူ့လွှတ်တော်တွင် ပြန် လည်စိစစ်ပြီး ပြည်သူ့လွှတ်တော် ၏ ထပ်မံပြင်ဆင်ရန်အချက်သုံး ချက်နှင့်ယခင်ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကအတည်ပြုချက်များအတိုင်း ထားရှိရမည့်အချက်နှစ်ချက်တို့ကို ပြည်သူ့လွှတ်တော်၏ ဆုံးဖြတ် ချက်များအတိုင်း သဘောတူ ကြောင်း ဖြေကြားခဲ့သည်။

ပညာရေးသုတေသနစီမံ ကိန်းနှင့်လေ့ကျင့်ရေးဥပဒေကြမ်း နှင့်စပ်လျဉ်းပြီးလွှတ်တော်နှစ်ရပ် သဘောထားကွဲလွဲသော စုစု     ပေါင်း အချက်ငါးချက်ကို ပြည် ထောင်စုလွှတ်တော်တွင်ဆွေးနွေး ဆုံးဖြတ်ရန်အတွက် ကိုယ်စား လှယ်တစ်ဦးက အဆိုတင်သွင်းခဲ့ ပြီး လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကလည်း ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ကြေညာခဲ့သည်။

ATK
#Democracytoday